„Poznać pana po cholewie
To dziewiąty pułk w Grajewie.
Lance do boju, szable w dłoń,
Bolszewika goń, goń, goń…”

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

O nas

Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK powstało w 2000 roku. Idea jego powołania zyskała akceptację Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK.

Aktualnie Towarzystwo po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym Towarzystwo posiada pełną osobowość prawną.
Głównym celem naszej działalności jest kultywowanie i propagowanie historii, tradycji i barw 9 pułku strzelców konnych jak również szeroko rozumianej historii ziem powiatu grajewskiego.

Cele te Towarzystwo realizuje poprzez:
– wsparcie w prowadzeniu Grajewskiej Izby Historycznej,
– organizację święta Pułkowego 9 PSK oraz współorganizacja obchodów rocznicowych bitwy 9 PSK AK z Niemcami w rejonie Czerwonego Bagna we IX.1944 r.,
– wydawanie publikacji ogólnokawaleryjskich i dotyczących historii Ziemi Grajewskiej,
– wydawanie kwartalnika historycznego pt.: „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”,
– współpracę z instytucjami i organizacjami kultywującymi tradycje kawalerii II RP na terenie kraju i za granica,
– współpracę z władzami lokalnymi oraz organizacjami młodzieżowymi i szkołami.

Aktualnie do Towarzystwa należy ponad 70 członków, którzy działają w jego ramach całkowicie społecznie. Środki na swoją działalność Towarzystwo czerpie z dobrowolnych składek członków, darowizn i sprzedaży wydawnictw.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy wszystkie chętne osoby.
Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć wiele.

Aktualne Władze TP 9 PSK (od VI 2020 r.):
Zarząd:
Prezes: Andrzej Aleksandrowicz
v-ce prezes: Marzena Joanna Sulkowska
Skarbnik: Małgorzata Zyskowska
Sekretarz: Magdalena Nowicka
Członek zarządu: Grzegorz Marciniak
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Antoni Dudziński
Członek: Jacek Skrzydlewski
Członek: Karol Ostrowski