„Poznać pana po cholewie
To dziewiąty pułk w Grajewie.
Lance do boju, szable w dłoń,
Bolszewika goń, goń, goń…”

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – 15.06.2024

W dniu 15 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Obecni na Zgromadzeniu członkowie TP 9 PSK wysłuchali sprawozdania z działalności Towarzystwa za 2023 rok.
Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi TP 9 PSK za 2023 rok.

Facebook
Twitter
Email
Inne aktualności
2 batalion zmechanizowany 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, który kultywuje tradycje 9 PSK z Grajewa, 29 czerwca w Giżycku obchodził swoje...
W ubiegłą sobotę, odbył się w grajewskim “Parku z Czołgami” po raz kolejny Piknik Organizacji Pozarządowych, którego współorganizatorem było Towarzystwo...
Głównym organizatorem zawodów jest, działająca przy Towarzystwie 9 PSK w Grajewie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK. Rywalizacja odbyła się na...
Sztandar wojskowy był i jest nieprzemijającym symbolem wierności Ojczyźnie, honoru, męstwa oraz tradycji danej jednostki. Ponieważ był emblematem przysługującym wojsku...