Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół
9 Pułku Strzelców Konnych

NIP: 719-14-47-105, KRS: 0000098288
Konto bankowe: 52 1020 1332 0000 1102 0210 5856

Adres korespondencyjny:
ul. Ełcka 30
skr. poczt. 26
19-200 Grajewo

tel. kom. 608-056-808

e-mail: 9psk@interia.pl