Order de Bataile – 1 IX 1939 r.

DOWÓDZTWO
D-ca: Płk Falewicz Tadeusz
Z-ca D-cy: Mjr Trenkwald Józef
Kwatermistrz: Mjr Dobrzyński Bohdan
Adjutant: Rtm. Traugutt-Tejchman Władysław
Of. Ord.: Por. Bernaciak Kazimierz
Of. Broni i Gaz.: Por. Silny Ferdynand
Szw. Gosp.: Por. rez. Bniński Stefan Józef Maria
Of. Żywn.: Ppor. rez. Hake Czesław
Płatnik: Kpt. int. Alberti Antoni
Lekarz: Por. dr med. Dąbrowski Kazimierz
Weterynarz: Por. lek. wet. Sobociński Józef
Kapelan: Ks. Gawędzki Andrzej
Szef: Wachm. Białecki Jan

1 SZWADRON
D-ca: Rtm. Robak Władysław
Pluton I: Ppor Kuźma Bartłomiej
Pluton II: Ppor. rez. Roleder Stanisław
Pluton III: Chor. Strzelczyk Franciszek
Szef: St. wachm. Bagdach Stefan

2 SZWADRON
D-ca: Por. Tucewicz Zygmunt
Pluton I: Por. Fiszer Andrzej
Pluton II: Ppor. rez. Karkowski Janusz
Pluton III: Ppor. rez. Szandrowski Juliusz
Szef: St. wachm. Parchimowicz Michał

3 SZWADRON
D-ca: Rtm. Waldeck Waldemar Maria
Pluton I: Por. Kołakowski Izydor
Pluton II: Ppor. rez. Suzanowicz Czesław
Pluton III: Ppor. rez. Siedlecki Jan
Szef: St. wachm. Walczak Aleksander

4 SZWADRON
D-ca: Rtm. Bielicki Jan
Pluton I: Ppor. Zamojski Jan
Pluton II: Ppor. Gałaj Czesław
Pluton III: Ppor. rez. Fijałkowski Kajetan
Szef: St. wachm. Kański Roman

SZWADRON CKM
D-ca: Rtm. Pierzak Walenty
Pluton I: Ppor. Zając Jan
Pluton II: Por. rez. Wykowski Stanisław
Pluton III: Por. rez. Firkowski Zygmunt
Szef: St. wachm. Adamski Kazimierz

PLUTON PPANC.
D-ca: Por. Kosz Henryk

PLUTON KOLARZY
D-ca: Ppor. Rowiński Stanisław

PLUTON ŁĄCZNOŚCI
D-ca: Ppor. Maruszczak Edward Franciszek

Rys historyczny 9 PSK

9 pułk strzelców konnych został sformowany 10 X 1921 roku w Hrubieszowie w wyniku reorganizacji pułków biorących udział w wojnie 1920 roku. W jego skład weszła część pododdziałów 1 psk, 2 psk i 4 psk. Początkowo dowództwo 9 psk przebywało w Hrubieszowie, a szwadrony pułku na północno – wschodnich krańcach Polski. Pierwszym dowódcą pułku zostaje płk Franciszek Kaczkowski. Do 1924 pułk podlega DOK IX, ale stacjonuje eksterytorialnie na terenie DOK II we Włodawie, dokąd został przeniesiony w listopadzie 1921. W trakcie pierwszych lat istnienia uzupełniono stany i uporządkowano organizację pułku. W latach 1921-1924 był on pułkiem jazdy dywizyjnej.
Po reorganizacji pułków strzelców konnych w samodzielne oddziały, 24 V 1924 pułk przechodzi do garnizonu Grajewo i Osowiec na teren DOK III. W tymże roku 9 psk wchodzi w skład IX Brygady Kawalerii, którą w 1937 roku przemianowano na Podlaską Brygadę Kawalerii.
W okresie międzywojennym pułk bierze aktywny udział w działaniach Brygady, jak również w życiu społecznym i kulturalnym na terenie powiatu. Wyrazem dobrej współpracy z miejscową ludnością było m.in. ufundowanie pułkowi przez Związek Ziemian powiatów Szczuczyn i Kolno sztandaru, którego uroczyste wręczenie odbyło się 27 IX 1928 roku. Święto Pułkowe obchodzono w dniu 29 czerwca, w rocznicę walk stoczonych przez I dywizjon 2 psk w 1920 roku. Po usilnych staraniach 14.V.1936 roku rozkazem MSWojsk. 9 psk otrzymuje imię gen. Kazimierza Pułaskiego.
W 1928 roku dowództwo nad pułkiem przejmuje płk dypl. Tadeusz Grabowski, zaś w 1931 zostaje on zastąpiony przez płk Tadeusza Falewicza, pod wodzą którego pułk bierze udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. W okresie wojny obronnej 1939 roku pułk walczy w ramach Podlaskiej BK. Początkowo pułk prowadzi działania rozpoznawcze i osłonowe oraz bierze udział w potyczkach nadgranicznych w rejonie Stawiski – Szczuczyn – Grajewo. W dniu 4 IX dwa szwadrony pułku wzmocnione baterią 14 dak i szwadronem tankietek uczestniczą w całodniowym wypadzie Podlaskiej BK na terytorium Prus Wschodnich. Następnie pułk prowadząc działania rozpoznawcze cofa się wraz z Brygadą na południe. W dniach 8-10 września walczy w rejonie Broku i Ostrowi Mazowieckiej oraz rozpoznaje w kierunku Małkini. W urządzonej w tym okresie zasadzce pułk niszczy kilkanaście pojazdów pancerno – motorowych wroga.
W dniach 12-13 września dochodzi do konfrontacji z XIX Korpusem Pancernym Guderiana. W rejonie Ciemne–Domanowo pułk stacza najcięższą i najkrwawszą ze swoich bitew. W związku z dużymi stratami następuje połączenie 3 i 4 szwadronu, ale pułkowi udaje się uniknąć okrążenia i dotrzeć w rejon Puszczy Białowieskiej, skąd nadal w ramach Podlaskiej BK cofa się na Polesie.
19 września na Wołyńskim Polesiu 9 psk wchodzi w skład SGO “Polesie” gen. Kleeberga. Tam otrzymuje uzupełnienie w amunicji i ludziach. Ostatnia dekada września to marsz w ramach SGO “Polesie” na zachód i nieustające walki z dywersantami i oddziałami radzieckimi. Od 3 do 5 października pułk bierze udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem. Wraz z innymi oddziałami Podlaskiej BK stanowi północną osłonę Grupy i w rejonie Wróbliny Starej i Nowej toczy ciężkie walki z oddziałami nadchodzącej niemieckiej 29 DPZmot. Pułk kapituluje w dniu 6 X 1939 r.

Wydarzyło się 2009 r.

23.01.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

11.02.2009 r. – udział członków towarzystwa, w tym GRH w umundurowaniu w pogrzebie wiceprezesa Towarzystwa Śp. Kazimierza Stankiewicza.

21.02.2009 r. – członkowie Towarzystwa zorganizowali kulig zimowy dla swoich rodzin.

7.03.2009 r. – zawody strzeleckie im. Kazimierza Stankiewicza w Klubie „Fort” w Piątnicy, w których wzięło udział 23 członków Towarzystwa.

Czytaj dalej Wydarzyło się 2009 r.

Wydarzyło się 2008 r.

05.01.2008 r. – współorganizacja ze Środowiskową Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkania opłatkowego dla kombatantów i członków Towarzystwa.

23.01.2008 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

28.03.2008 r. – odbyły się finały powiatowe konkursu „Ziemia Grajewska – moja mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

05.04.2008 r. – Towarzystwo było współorganizatorem „Wiosennego Pikniku Strzeleckiego” dla harcerzy i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego.

Czytaj dalej Wydarzyło się 2008 r.

Wydarzyło się 2007 r.

07.01.2007 r. – współorganizacja ze Środowiskową Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkania opłatkowego dla kombatantów i członków Towarzystwa.

23.01.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

7.03.2007 r. – współorganizacja uroczystego otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego pt: “Powstanie Warszawskie – 1944”. W trakcie otwarcia wystawy zaproszeni goście i zebrana młodzież szkolna mogła dodatkowo zapoznać się z oryginalnymi elementami umundurowania i uzbrojenia z epoki, których prezentację przygotowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK – Krzysztof Gutowski i Karol Ostrowski.

Czytaj dalej Wydarzyło się 2007 r.

Wydarzyło się 2006 r.

23.01.2006 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

01.2006 r. – Prezes Towarzystwa – Antoni Dudziński został nominowany na „Człowieka Roku” w konkursie portalu internetowego www.e-grajewo.pl

16.02.2006. – odbyło się spotkanie kombatantów i władz Towarzystwa z lokalnymi władzami. Na spotkaniu omawiano działalność i wzajemną współpracę w roku 2005, odbyła się również prezentacja multimedialna dot. pobytu w USA. Na spotkaniu były obecne lokalne media.

Czytaj dalej Wydarzyło się 2006 r.

Odznaka

Odradzające się po latach niewoli Wojsko Polskie musiało z konieczności w pewnym zakresie korzystać ze wzorców państw zaborczych. Dotyczyło to nie tylko spraw podstawowych (regulaminy, instrukcje, itd.), lecz również strefy obyczajowości wojskowej. Wśród wielu elementów obcych, jakie przyjęły się na stałe w Wojsku Polskim, były odznaki pułkowe, których zwyczaj ustanowienia wywodzi się z armii carskiej.
Czytaj dalej Odznaka

Sztandar

Sztandar wojskowy był i jest nieprzemijającym symbolem wierności Ojczyźnie, honoru, męstwa oraz tradycji danej jednostki. Ponieważ był emblematem przysługującym wojsku narodu suwerennego, cieszył się w okresie międzywojennym szczególną estymą. 9 psk, choć utworzony w 1921 roku, własnego sztandaru doczekał się dopiero w 1928 roku. Wzór sztandaru 9 psk został zatwierdzony Dziennikiem Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 25/1927, poz. 318 i był zgodny z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.

Czytaj dalej Sztandar