10.02.2012 r. – Ś.P. Mikołaj Busłajew

W dniu 10 lutego 2012 r. poczet sztandarowy 9 psk wystawiony przez członków GRH 9 PSK wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Mikołaja Busłajewa – bohatera spod Monte Cassino.

ŚP. Mikołaj Busłajew lat 93
Mieszkał z rodziną w Grodnie. We wrześniu 1939 roku brał udział z 2 braćmi i siostrą w obronie Grodna. Cała czwórka ( 2 braci, siostra i Mikołaj) została wywieziona przez NKWD na Syberię. Najstarszy brat zbiegł z transportu- zginął w Stuffhofie jako żołnierz TOW „Gryf Pomorski”, siostra zmarła z wycieńczenia po 6 miesiącach na Syberii. Śp. Mikołaj z bratem uratowali się dzięki tworzącej się w ZSRR Armii Polskiej Władysława Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu, lądowanie na Sycylii i zakończył ranny w bitwie pod Monte Casino. Wrócił do Polski w 1947 roku wierząc, że wraca do polskiego, rodzinnego Grodna. Aresztowany przez UB uratował się dzięki specjalności łącznościowca i rozpoczął pracę w telekomunikacji kolejowej (naprawa urządzeń telefunkena), którą zakończył dopiero po odejściu na emeryturę. Otrzymał wiele odznaczeń wojskowych polskich, angielskich i włoskich. Zmarł 07.02.2012 r. w Ełku.

Pozyskaliśmy 7 tys. zł

W ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie pozyskało w bieżącym roku kwotę 7 tys. zł na realizację dwóch projektów.
Pierwszy z projektów dotyczy organizacji w dniu 14 kwietnia 2012 r. konferencji popularno-naukowej pt. „Pozaarchiwalne materiały źródłowe do dziejów powiatu szczuczyńskiego w XIX w.” Podczas konferencji planowane jest wygłoszenie 6 referatów zarówno osób zawodowo zajmujących się badaniami historycznymi, jak również lokalnych badaczy przeszłości i dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu. Referaty te zostaną również opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym. Koszt całkowity projektu opiewa na kwotę 8050,00 zł, z czego z dotacji Urzędu Marszałkowskiego pozyskano 7000,00 zł. Współorganizatorem konferencji będzie także Grajewska Izba Historyczna.

Czytaj dalej Pozyskaliśmy 7 tys. zł