Wydarzyło się 2009 r.

23.01.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

11.02.2009 r. – udział członków towarzystwa, w tym GRH w umundurowaniu w pogrzebie wiceprezesa Towarzystwa Śp. Kazimierza Stankiewicza.

21.02.2009 r. – członkowie Towarzystwa zorganizowali kulig zimowy dla swoich rodzin.

7.03.2009 r. – zawody strzeleckie im. Kazimierza Stankiewicza w Klubie „Fort” w Piątnicy, w których wzięło udział 23 członków Towarzystwa.

Czytaj dalej Wydarzyło się 2009 r.

Wydarzyło się 2008 r.

05.01.2008 r. – współorganizacja ze Środowiskową Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkania opłatkowego dla kombatantów i członków Towarzystwa.

23.01.2008 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

28.03.2008 r. – odbyły się finały powiatowe konkursu „Ziemia Grajewska – moja mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

05.04.2008 r. – Towarzystwo było współorganizatorem „Wiosennego Pikniku Strzeleckiego” dla harcerzy i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego.

Czytaj dalej Wydarzyło się 2008 r.

Wydarzyło się 2007 r.

07.01.2007 r. – współorganizacja ze Środowiskową Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkania opłatkowego dla kombatantów i członków Towarzystwa.

23.01.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

7.03.2007 r. – współorganizacja uroczystego otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego pt: “Powstanie Warszawskie – 1944”. W trakcie otwarcia wystawy zaproszeni goście i zebrana młodzież szkolna mogła dodatkowo zapoznać się z oryginalnymi elementami umundurowania i uzbrojenia z epoki, których prezentację przygotowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK – Krzysztof Gutowski i Karol Ostrowski.

Czytaj dalej Wydarzyło się 2007 r.

Wydarzyło się 2006 r.

23.01.2006 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

01.2006 r. – Prezes Towarzystwa – Antoni Dudziński został nominowany na „Człowieka Roku” w konkursie portalu internetowego www.e-grajewo.pl

16.02.2006. – odbyło się spotkanie kombatantów i władz Towarzystwa z lokalnymi władzami. Na spotkaniu omawiano działalność i wzajemną współpracę w roku 2005, odbyła się również prezentacja multimedialna dot. pobytu w USA. Na spotkaniu były obecne lokalne media.

Czytaj dalej Wydarzyło się 2006 r.

Odznaka

Odradzające się po latach niewoli Wojsko Polskie musiało z konieczności w pewnym zakresie korzystać ze wzorców państw zaborczych. Dotyczyło to nie tylko spraw podstawowych (regulaminy, instrukcje, itd.), lecz również strefy obyczajowości wojskowej. Wśród wielu elementów obcych, jakie przyjęły się na stałe w Wojsku Polskim, były odznaki pułkowe, których zwyczaj ustanowienia wywodzi się z armii carskiej.
Czytaj dalej Odznaka

Sztandar

Sztandar wojskowy był i jest nieprzemijającym symbolem wierności Ojczyźnie, honoru, męstwa oraz tradycji danej jednostki. Ponieważ był emblematem przysługującym wojsku narodu suwerennego, cieszył się w okresie międzywojennym szczególną estymą. 9 psk, choć utworzony w 1921 roku, własnego sztandaru doczekał się dopiero w 1928 roku. Wzór sztandaru 9 psk został zatwierdzony Dziennikiem Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 25/1927, poz. 318 i był zgodny z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 13 XII 1927 r.

Czytaj dalej Sztandar

płk Franciszek Kaczkowski (1921-1927)

Franciszek Kaczkowski urodził się 3 XII 1877 roku w Chobułkowej w powiecie Włodzimierskim na Wołyniu, jako syn Henryka i Zygmunty z domu Raciborskiej. Jego ojciec – lekarz był powstańcem styczniowym, a następnie w latach 1863-1865 więźniem carskim, dlatego też przekazał synowi podstawowe patriotyczne wychowanie.
W latach 1891-1897 Franciszek Kaczkowski uczęszczał do prywatnego gimnazjum, a następnie zdał egzamin I kategorii przy Szkole Wojskowej w Elizawetgrodzie.
W lipcu 1897 roku wstąpił jako ochotnik do 21 pułku dragonów Białoruskich w armii carskiej. W jego szeregach brał udział w walkach na froncie rosyjsko-japońskim. Po powrocie z frontu w 1905 roku objął stanowisko dowódcy szkoły konnych pionierów przy 7 pułku huzarów Białoruskich. W roku 1911 już w stopniu podrotmistrza zostaje słuchaczem Wyższej Oficerskiej Szkoły Jazdy w Piotrogrodzie i Cesarskiego Instytutu Archeologii w tym samym mieście. Z końcem 1913 roku wraca do 7 pułku huzarów.
Czytaj dalej płk Franciszek Kaczkowski (1921-1927)

płk dypl. Tadeusz Grabowski (1928-1931)

Tadeusz Grabowski urodził się 17 V 1886 roku w Krakowie. Ojciec Władysław, matka Julia z domu Wrońska. Tadeusz uczęszczał do niższego gimnazjum w Krakowie, a następnie do Wyższej Szkoły Przemysłowej, gdzie zdał egzamin maturalny. Po maturze dostał się na Wydział Architektoniczny na Politechnice Lwowskiej, gdzie zdobył tytuł inżyniera. Swoje wykształcenie uzupełnił później jeszcze o Technische Hochschule w Dreźnie. Od IX 1908 do VIII 1909 r. piastował stanowisko asystenta przy Katedrze Projektowania w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Następnie pracował w Budownictwie Miejskim Magistratu Kraków, a od 1910 roku w firmie budowlanej Kazimierza Hrobania w Krakowie. Lata 1913-1914 to praca na stanowisku samodzielnego kierownika budów.

Czytaj dalej płk dypl. Tadeusz Grabowski (1928-1931)