Historia spod ziemi

W dniach 16 kwietnia i 2 maja na terenie byłych grajewskich koszar Grajewskie Centrum Kultury przy współpracy z członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK przeprowadziło poszukiwanie zabytków, na które uzyskało zgodę łomżyńskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
W wyniku przeprowadzonych prac (łącznie 10 godzin poszukiwań) odkryto łącznie 586 przedmiotów/zabytków i niezliczoną ilość niemożliwych do identyfikacji kawałków blachy, kapsli, nakrętek itp. Większość przedmiotów stanowi drobne elementy umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia wojskowego. W przypadku przedmiotów, które udało się zidentyfikować i ulokować w okresach historycznych dominują przedmioty z okresu PRL, znacznie mniejszą ilość stanowią przedmioty z okresu II RP, zaś w zasadzie jednostkową z okresu Cesarstwa Rosyjskiego przełomu XIX/XX w.

Czytaj dalej Historia spod ziemi

18.06.2016 r. – Święto 9 PSK i Piknik militarny

W sobotę 18 czerwca odbyły się w Grajewie coroczne obchody Święta 9 Pułku Strzelców Konnych, oddziału kawalerii stacjonującego w naszym mieście w latach 1924-1939. Tradycyjnie już uroczystość rozpoczęła się zbiórką uczestników na placu przed Urzędem Miasta. Stąd po krótkim powitaniu, przeglądu pododdziałów i wysłuchaniu hymnu państwowego zorganizowana kolumna uczestników rozpoczęła przemarsz przez miasto do kościoła pod wezwaniem MBNP. Kolumnę otwierała orkiestra wojskowa z Giżycka, za którą podążała kompania reprezentacyjna 2 batalionu zmechanizowanego 15 GBZmech., członkowie GRH 9 PSK, harcerze, liczne poczty sztandarowe, społeczność ZS nr 2 im. 9 PSK oraz zaproszeni goście. W kościele odbyła się msza święta w intencji byłych żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK, zarówno tych, których już wśród nas nie ma, jak i tych jeszcze żyjących. Następnie wszyscy zebrani udali się na teren ZS nr 2 im. 9 PSK, gdzie była kontynuowana oficjalna część uroczystości. Czytaj dalej 18.06.2016 r. – Święto 9 PSK i Piknik militarny

27-29.05.2016 r. – VI Piknik Militarny „Misja Wschód”

W drugi długi weekend majowy (27-29.05.2016), miło spędziliśmy czas na pikniku militarnym w Ogrodniczkach. Jak co roku, swoją obecnością chcieliśmy przypomnieć mieszkańcom Podlasia o trudnej historii naszego regionu w ciężkich czasach lat 30-tych i 40- tych XX wieku. Tym razem zaprezentowaliśmy dioramę, która w swym przekazie miała potencjalnemu widzowi pokazać codzienne życie w wojskowym obozie letnim (na którym często bywali strzelcy konni 9 pułku z Grajewa). Dość spontanicznie narodził się pomysł, aby jeden z fragmentów dioramy przekształcić w tymczasowy punkt werbunkowy. Pomysł okazał się „strzałem w dziesiątkę” i w połączeniu z krótkim szkoleniem musztry pojedynczego żołnierza, cieszył się ogromnym zainteresowaniem licznie odwiedzającej nas publiczności. Czytaj dalej 27-29.05.2016 r. – VI Piknik Militarny „Misja Wschód”

21-22.05.2016 r. – Konwent Gier Strategicznych „Grenadier”

Konwent Gier Strategicznych Grenadier – to coroczne święto miłośników gier strategicznych i historii wojskowości. W dniach 21-22 maja już po raz jedenasty do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej zjechali się gracze i rekonstruktorzy z całej Polski. Na terenie tej dawnej carskiej cytadeli odbyły się turnieje i pokazy gier strategiczno-historycznych, pokazy musztry i fechtunku, wystawy makiet, prelekcje, warsztaty plastyczne dla całych rodzin, inscenizacje historyczne oraz pokazy sprzętu wojskowego. Licznie przybywający na tę imprezę widzowie mogli zobaczyć, poczuć i nawet dotknąć różnych kawałków historii – od czasów legionów rzymskich, poprzez wojny szwedzkie oraz konflikty dwudziestego wieku, a kończąc na współczesnym polu walki. Czytaj dalej 21-22.05.2016 r. – Konwent Gier Strategicznych „Grenadier”

08.05.2016 r. – 71. rocznica rozbicia PUBP

8 maja 1945 roku to dzień uznawany za koniec II wojny światowej w Europie. Podczas gdy w Berlinie Niemcy podpisywały akt bezwarunkowej kapitulacji, a w powietrzu rozlegały się strzały na wiwat, to w Grajewie rozlegały się strzały, których efektem było krótkotrwałe wyzwolenie Grajewa spod władzy komunistów.
W ramach przypomnienia o tych wydarzeniach w dniu 8 V 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK wspólnie z Grajewskim Centrum Kultury przygotowało widowisko plenerowe akcji rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie, które miało miejsce nocą z 8/9 V 1945 r. Dzięki ponad 60 rekonstruktorom, którzy przedstawili rekonstrukcję wydarzeń sprzed 71 lat, przez kilkanaście minut fragment ulicy Traugutta przypominał jedną z grajewskich ulic z 1945 r. Czytaj dalej 08.05.2016 r. – 71. rocznica rozbicia PUBP

02.05.2016 r. – Mycie i konserwacja LIM-ka

Renowacja „Limka” kosztowała nas wiele godzin pracy ale na tym się nie kończy nasza przygoda z tym samolotem. Eksponat został wyremontowany i odnowiony ale żeby jeszcze długie lata cieszył oko i pozostał w świetnej kondycji trzeba o niego teraz dbać, dlatego w poniedziałek 2 maja korzystając z dobrej pogody i długiego weekendu majowego piękniejsza część naszej grupy z małym wsparciem spotkała się w parku przy ul. Wojska Polskiego żeby zrobić wiosenne porządki.

Czytaj dalej 02.05.2016 r. – Mycie i konserwacja LIM-ka

03.05.2016 r. – Święto Konstytucji 3 Maja

Tradycyjnie już w dniu 3 V poczet sztandarowy wystawiony przez GRH 9 PSK wziął udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Grajewie. Uczestniczyliśmy w okolicznościowej mszy świętej oraz uroczystości złożenia wiązanek pod Pomnikiem Niepodległości. Okolicznościowa wiązankę złożył prezes TP 9 PSK wraz z kombatantami. Od momentu przekazania nam w 2009 r. przez Klub Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK repliki sztandaru 9 PSK, udział w obchodach najważniejszych Świąt Państwowych jest dla nas zaszczytnym obowiązkiem.

23.04.2016 r. – Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 23 IV 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego Towarzystwa. W jego trakcie podsumowaliśmy działalność Towarzystwa w 2015 r. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego TP 9 PSK za rok 2015 oraz udzieliła absolutorium Zarządowi TP 9 PSK za rok 2015. Po zakończeniu części oficjalnej, tradycyjnie już nie zabrakło także czasu na luźne, kuluarowe dyskusje przy kawie.

03.04.2016 r. – GRH 9 PSK na Powązkach

W pierwszą niedzielę kwietnia członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych odwiedzili Wojskowy Cmentarz na Powązkach w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych, oddali oni hołd pochowanym tam dowódcom grajewskiego pułku. Na tej warszawskiej nekropolii, spoczywają bowiem: prochy pułkownika Franciszka Kaczkowskiego – pierwszego dowódcy 9 Pułku Strzelców Konnych oraz pułkownika Tadeusza Falewicza – dowódcy tego pułku w latach 1931–1939, który swój wrześniowy szlak bojowy zakończył w bitwie pod Kockiem. W 2003 roku do ich grona dołączył pułkownik Czesław Hake – były oficer rezerwy 9 PSK z okresu kampanii wrześniowej 1939 r. i późniejszy żołnierz AK ps. „Filip”. Czytaj dalej 03.04.2016 r. – GRH 9 PSK na Powązkach

03.04.2016 r. – IX Katyński Marsz Cieni

Warszawa 3 kwietnia 2016 roku, godzina 15:00 – w okolicach Muzeum Wojska Polskiego zaczynają się pojawiać dziwne postacie, tak różniące się od tych roześmianych i zrelaksowanych niedzielnym popołudniem warszawiaków. Postacie te, to przedwojenni oficerowie, podoficerowie, policjanci oraz funkcjonariusze KOP-u i straży granicznej. Wśród nich, przemykające dzieci w dziwnych strojach i próbujące je strofować matki. Wszystko to w klimacie przedwojennej Polski. Tak zaczyna się Katyński Marsz Cieni, który już po raz dziewiąty ma upamiętnić męczeńską śmierć 27 tysięcy obywateli polskich zamordowanych w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i Miednoje. Mordu tego dokonało wiosną 1940 roku NKWD – na rozkaz Stalina.

Czytaj dalej 03.04.2016 r. – IX Katyński Marsz Cieni