„Bądź(MY) (cool)turalni” – 18.11.2020.

Kolejna inicjatywa w ramach projektu „Bądź(MY) (cool)turalni” za nami

W tzw. parku z czołgami pojawiła się wystawa „W szkolnej ławie…” Jest ona ostatnim z elementów inicjatywa „Historie z dna szuflady” zgłoszonej i realizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w ramach projektu „Bądź(MY) (cool)turalni” Grajewskiego Centrum Kultury, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020″.

W ramach powyższej inicjatywy odbyły się dwa spotkanie warsztatowe, podczas których uczestniczące w nich osoby zostały zapoznane w sposób teoretyczny i praktyczny z zagadnieniami archiwistyki społecznej (m.in. sposobu opracowywania fotografii jako materiału archiwalnego, sposobu ich pozyskiwania, digitalizacji i opisu). Poza tym w ramach projektu odbyły się dwa ogólnodostępne spacery historyczno-kulturowe po mieście „Śladem IX 1939 r.” i „Śladem grajewskich świątyń”, podczas których poza przekazaniem wiedzy historycznej, została ukazana możliwość praktycznego wykorzystania informacji zawartych na historycznych fotografiach i poznania dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta.
Kolejnym krokiem była akcja społeczna w przestrzeni miejskiej i sieci internetowej, polegająca na „zbiórce” starych zdjęć wyciągniętych w przenośni „z dna szuflady”. Tematem przewodnim była grajewska oświata. Zależało nam jednak na tym, by nie były to tradycyjne, pamiątkowe zdjęcia klasowe, a zdjęcia wykonane „w szkolnej ławie …” podczas prowadzonych lekcji itp. Stąd właśnie taki, a nie inny tytuł powstałej wystawy tematycznej.
Pragniemy w tym miejscu gorąco i serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w poszczególnych etapach naszego projektu, a szczególnie tym podmiotom i osobom, które przekazały zdjęcia na wystawę.
Mamy nadzieje, że realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania dziedzictwem historyczno-kulturowym Grajewa.

Wystawa do obejrzenia w wersji on-line „W szkolnej ławie…”

źródło: http://www.gih.grajewo.pl/

Święto Niepodległości – Grajewo 11.11.2020

Mało mamy w ostatnich okresach naszej historii tak radosnych świąt, jak Święto Niepodległości.

Niestety jesteśmy zmuszeniu w smutku, powadze i z osobna je obchodzić.

Czy dożyjemy czasów, kiedy niezależnie od wyglądu czy poglądu, przekonań czy wiary, będziemy wszyscy razem spontanicznie, bez gniewu, wstydu czy przymusu, radośnie celebrować piękne chwile naszej Ojczyzny?

Jak to powiedział Franek Dolas („Jak rozpętałem drugą wojnę światową”): „Przecież Polska jest tylko jedna…” (i to niezależnie w jakim czasie to wybrzmiało).

Tak, jak Matkę mamy tylko jedną, tak i Ojczyznę.

Mówimy po prostu Polska – Ojczyzna.

„Piknik Organizacji Pozarządowych” – Grajewo 3.10.2020

Kolejna impreza z naszym udziałem. Tym razem jako Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych byliśmy współorganizatorami pikniku rodzinnego w „Parku z czołgami”. Głównym organizatorem było Grajewskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoją obecność na pikniku zaznaczyli również inni współorganizatorzy tacy jak : Morsy Grajewo, Klub Motocyklowy Motowilki, ZS Strzelec, KS Ookami, KS Maratonka, OSP, UTW, ZHP, Stowarzyszenie Kultura Niezależna oraz Stowarzyszeni Partita.
Nasza Grupa Rekonstrukcji Historycznej zaprezentowała mini wystawę związaną z 9 pułkiem strzelców konnych, który stacjonował w przedwojennym Grajewie. Piękna pogoda i liczne atrakcje, zgromadziły liczną grupę młodszych i starszych mieszkańców miasta.

110-lecie Ruchu Strzeleckiego – inauguracja w Grajewie 19.09.2020

W tym roku Ruch Strzelecki obchodzi swoje 110-te urodziny. W dniu 19 .09.2020r. w Grajewie odbyła się ogólnopolska inauguracja tych obchodów. Jednocześnie swoje 25-lecie powstania świętowała Jednostka Strzelecka 1011. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Mszę koncelebrował ks. Biskup Diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowski .
Po mszy dalszy ciąg uroczystości przebiegał na placu pod Urzędem Miasta. Po uroczystym meldunku złożonym Komendantowi Głównemu ZS „Strzelec” OSW bryg. ZS Sławomirowi Szczerskiemu nastąpiło wręczenie awansów na wyższe stopnie strzeleckie oraz uhonorowanie osób i instytucji działających na rzecz organizacji strzeleckich. Medalem pamiątkowym zostało uhonorowane między innymi nasze Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych. W imieniu towarzystwa medal odebrał Prezes Andrzej Aleksandrowicz. Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości, została odczytana specjalna dedykacja Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który z okazji jubileuszu przesłał organizatorom flagę Rzeczpospolitej Polskiej. Końcowym akcentem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.
W tym uroczystym wydarzeniu, udział wzięli również członkowie naszej GRH, wystawiając poczet sztandarowy oraz demonstrując okolicznościową wystawę historyczną prezentującą dzieje strzelców konnych stacjonujących w przedwojennym Grajewie.
Z okazji tak dostojnych jubileuszy, życzymy grajewskim strzelcom wielu sukcesów i dalszego prężnego rozwoju, wyrażając nadzieję na dalsze zacieśnianie współpracy w zbieżnych nam płaszczyznach.

„Wielki test wiedzy o historii Grajewa” – zgłoszenia do 23 X 2020

W bieżącym roku obchodzimy 480. rocznicę nadania praw miejskich Grajewu. Jednym z wydarzeń, które zostało z tej okazji przygotowane jest „Wielki test wiedzy o historii Grajewa”, wzorowany na formule telewizyjnej „Wielkich testów o …” i z pulą atrakcyjnych nagród finansowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu (liczba uczestników ograniczona). Szczegóły w dołączonym Regulaminie

 

+ 15 listopada 2020 r. sala widowiskowa GCK

+ po raz drugi w Grajewie

+ udzielanie odpowiedzi za pomocą pilotów

+ dwie kategorie wiekowe (18 lat)

+ nagrody finansowe o wartości 8 tys. zł

+ upominki dla każdego z uczestników

+ zgłoszenia do 23 października 2020 r.

 

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie

Grajewskie Centrum Kultury

Grajewska Izba Historyczna

 

Organizacja testu jest współfinansowana ze środków Miasta Grajewo i Powiatu Grajewskiego w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

81 rocznica Bitwy pod Domanowem – 13.09.2020 rok

Na szlaku bojowym każdego polskiego pułku walczącego w kampanii wrześniowej 1939 roku, znajduje się miejsce szczególnie pamiętane i czczone. Dla 9 Pułku Strzelców Konnych takim miejscem jest Domanowo w gminie Brańsk. To tam 13 września 1939 roku doszło do największej bitwy stoczonej przez żołnierzy 9 PSK z doborowymi oddziałami niemieckimi. Rozpoczęła się ona o godz. 9 natarciem Niemców od strony Brańska. Godzinę później nastąpił kolejny atak od strony Wysokiego Mazowieckiego. Niemcom nie udało się przełamać polskiej obrony, więc o godz. 11 rozpoczyna się kolejny atak, tym razem wsparty ogniem artyleryjskim. Pomiędzy godz. 12 a 15 polscy żołnierze odpierają kolejne niemieckie ataki. Dopiero dwa jednoczesne ataki Niemców po godz. 15 zdecydowały o wyniku bitwy. Jedynie dzięki baterii dowodzonej przez kpt. Bronisława Przyłuskiego z 14. Dywizjonu Artylerii Konnej, która zniszczyła 3 niemieckie czołgi, udało się uratować pułk przed całkowitą zagładą. Wieczorem oszacowano straty. W bitwie pod Domanowem zginęło lub zaginęło około 40 żołnierzy i oficerów 9 PSK . Z powodu strat zreorganizowano pułk. Z czterech szwadronów utworzono trzy. W bitwie pod Domanowem zginął między innymi por. Izydor Kołakowski, dowódca szwadronu. Jego imię nosi miejscowa szkoła podstawowa. W tej właśnie szkole, co roku 13 września organizowane są uroczystości upamiętniające tamte pełne bohaterstwa dni. Jednym z współorganizatorów tego wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK z Grajewa, reprezentowane między innymi przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej, która wystawia historyczny poczet sztandarowy. Sztandar jest wierną kopią przedwojennego sztandaru 9 PSK, którego oryginał znajduje się w Instytucie Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie.
Po uroczystościach, w miejscowym kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji poległych tam żołnierzy , ich rodzin i bliskich. Następnie na miejscowym cmentarzu złożono hołd pochowanym tam poległym żołnierzom 9 PSK. Odczytano również Apelu Pamięci zakończony salwą honorową oddaną przez pododdział 2 batalionu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Drugi batalion 15 GBZ nosi zaszczytne imię 9 PSK z Grajewa.
Po raz kolejny miejscowa społeczność oraz członkowie TP 9 PSK mogli z zadumą pochylić czoła nad mogiłami naszych bohaterskich żołnierzy z 9 Pułku Strzelców Konnych, których bojowy szlak wrześniowy zakończył się bitwą pod Kockiem w październiku 1939 roku.
Cześć ich pamięci!

Zmiana na stanowisku Prezesa TP 9 PSK

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (TP 9PSK), które odbyło się dnia 20 czerwca 2020r zmienił się cały zarząd . Prezesem TP 9PSK przestał być Pan Antoni Dudziński, a zaczął być Pan Andrzej Aleksandrowicz. Wszyscy członkowie TP 9PSK „jak jeden mąż” zastanawiali się jak uroczyście podziękować „staremu Prezesowi” za te 20 lat pracy.
Działaliśmy w konspiracji z członkami TP 9PSK, aby zrobić mu niespodziankę i wręczyć podziękowania na uroczystościach na Osowych Grzędach w dniu 08 września 2020 roku.
Obecni przedstawiciele TP 9PSK wręczyli Panu Antoniemu kolaż z pamiątkowymi zdjęciami, replikę oficerskiej szabli na wiszącym tablo, chomąto-lustro, antyczny stolik, trunek „dla zdrowotności” i kwiaty wraz ze słowami:
 
„Szanowni Zgromadzeni
Pierwsze obchody uroczystości upamiętniającej bitwę na Grzędach oraz odsłonięcie pomnika odbyły się 24 września 1994r z inicjatywy Klubu Byłych Żołnierzy 9PSK, a kolejne już od 1995 roku w rocznicę bitwy czyli tak jak dziś 8 września.
Jest wśród nas człowiek, który ściśle współpracował z Klubem Byłych Żołnierzy 9PSK , pomagał im, wspierał ich działalność, ufundował im replikę sztandaru i inicjował wiele różnych przedsięwzięć. Jest to jak się Państwo domyślają Pan Antoni Dudziński.
Niestety nie ma już wśród nas byłych żołnierzy 9.PSK i to przewidywał Pan Antoni, że odejdą ONI na wieczną wartę. Dlatego założył w 2000r TP 9 PSKw Grajewie, aby nie zapomnieć o tradycjach pułku, żeby rozsławiać jego historię w naszym regionie, w całej Polsce, a nawet zagranicą.
Gdybyśmy mieli wymienić wszystkie Jego zasługi to trochę byśmy tu postali /podejrzewam, że do rana/. Krótko mówiąc Nasz Antoni ma lekkiego bzika na punkcie kultywowania tradycji 9 PSK w Grajewie, ale nie tylko . Zawsze pomagał ludziom, którzy mieli pasje, bo sam ją ma.
Nie sposób jest w kilka minut podsumować 20 lat prezesury P. Antoniego, ale namiastką tego podsumowania niech będą skromne podziękowania wszystkich członków TP 9.PSK, a raczej przyjaciół, których zaraził swoją pasją.
Udało nam się znaleźć kilka zdjęć z Naszym Antosiem na różnych uroczystościach, choć było to niebywale trudne ponieważ zawsze zajmował On się organizacją, ustawieniami, stał gdzieś z boku, czuwał i dbał, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Ale znaleźliśmy to charakterystyczne zdjęcie z tubą. Niech ten kolaż przypomina Ci swój wkład pracy w kultywowanie tradycji 9.PSK i przypomina te chwile. Jest na nim Twój ulubiony cytat z kawalerii : Ważne jest nie to, co inni mogą zrobić dla ciebie, lecz to co ty, możesz zrobić dla innych. A my dopisujemy słowa -Naszemu, Niezwykłemu Antosiowi, które całe życie robił coś dla innych w podziękowaniu za 20 lat niezwykłej Prezesury.
Za Twoją bezinteresowną, charytatywną pracę, pomoc dla innych, bardzo często z prywatnych pieniędzy chcieliśmy Ci kupić konia, bo każdy ułan miał konia, ale wiemy, że już posiadasz konie. Ale- jednogłośnie stwierdziliśmy, że nie posiadasz szabli, więc pozwól, że przekażemy Ci replikę szabli ludwikówki oraz namiastkę konia czyli chomąto, w którym będziesz mógł się przeglądać trzymając szablę w dłoni i widząc w odbiciu ułana. Naszego, Niezwykłego, Kochanego Ułana.
Postanowiliśmy także urządzić Ci salon, aby w jakimś miejscu Twego domu przypominał Ci się czas spędzony z nami. Dlatego przyjmij od nas ten antyczny stoliczek, na którym o 12.00 będziesz pijał swoją ulubioną kawę czarną z mlekiem /bez cukru/ z ukochaną Zosią.
Po kawie warto dla zdrowotności wypić lekarstwo na ciśnienie, a nam bardzo zależy na Twoim zdrowiu, żebyś nadal mógł nas wpierać , doradzać i pomagać – zatem przyjmij od nas te kropelki.
A na końcu przyjmij jeszcze kwiaty, które są wyrazem także naszej wdzięczności.
Dziękujemy Ci – Nasz Antosiu
Przyjaciele z TP 9. PSK w Grajewie”