„Wielki test wiedzy o historii Grajewa” – zgłoszenia do 23 X 2020

W bieżącym roku obchodzimy 480. rocznicę nadania praw miejskich Grajewu. Jednym z wydarzeń, które zostało z tej okazji przygotowane jest „Wielki test wiedzy o historii Grajewa”, wzorowany na formule telewizyjnej „Wielkich testów o …” i z pulą atrakcyjnych nagród finansowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu (liczba uczestników ograniczona). Szczegóły w dołączonym Regulaminie

 

+ 15 listopada 2020 r. sala widowiskowa GCK

+ po raz drugi w Grajewie

+ udzielanie odpowiedzi za pomocą pilotów

+ dwie kategorie wiekowe (18 lat)

+ nagrody finansowe o wartości 8 tys. zł

+ upominki dla każdego z uczestników

+ zgłoszenia do 23 października 2020 r.

 

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie

Grajewskie Centrum Kultury

Grajewska Izba Historyczna

 

Organizacja testu jest współfinansowana ze środków Miasta Grajewo i Powiatu Grajewskiego w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

81 rocznica Bitwy pod Domanowem – 13.09.2020 rok

Na szlaku bojowym każdego polskiego pułku walczącego w kampanii wrześniowej 1939 roku, znajduje się miejsce szczególnie pamiętane i czczone. Dla 9 Pułku Strzelców Konnych takim miejscem jest Domanowo w gminie Brańsk. To tam 13 września 1939 roku doszło do największej bitwy stoczonej przez żołnierzy 9 PSK z doborowymi oddziałami niemieckimi. Rozpoczęła się ona o godz. 9 natarciem Niemców od strony Brańska. Godzinę później nastąpił kolejny atak od strony Wysokiego Mazowieckiego. Niemcom nie udało się przełamać polskiej obrony, więc o godz. 11 rozpoczyna się kolejny atak, tym razem wsparty ogniem artyleryjskim. Pomiędzy godz. 12 a 15 polscy żołnierze odpierają kolejne niemieckie ataki. Dopiero dwa jednoczesne ataki Niemców po godz. 15 zdecydowały o wyniku bitwy. Jedynie dzięki baterii dowodzonej przez kpt. Bronisława Przyłuskiego z 14. Dywizjonu Artylerii Konnej, która zniszczyła 3 niemieckie czołgi, udało się uratować pułk przed całkowitą zagładą. Wieczorem oszacowano straty. W bitwie pod Domanowem zginęło lub zaginęło około 40 żołnierzy i oficerów 9 PSK . Z powodu strat zreorganizowano pułk. Z czterech szwadronów utworzono trzy. W bitwie pod Domanowem zginął między innymi por. Izydor Kołakowski, dowódca szwadronu. Jego imię nosi miejscowa szkoła podstawowa. W tej właśnie szkole, co roku 13 września organizowane są uroczystości upamiętniające tamte pełne bohaterstwa dni. Jednym z współorganizatorów tego wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK z Grajewa, reprezentowane między innymi przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej, która wystawia historyczny poczet sztandarowy. Sztandar jest wierną kopią przedwojennego sztandaru 9 PSK, którego oryginał znajduje się w Instytucie Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie.
Po uroczystościach, w miejscowym kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji poległych tam żołnierzy , ich rodzin i bliskich. Następnie na miejscowym cmentarzu złożono hołd pochowanym tam poległym żołnierzom 9 PSK. Odczytano również Apelu Pamięci zakończony salwą honorową oddaną przez pododdział 2 batalionu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Drugi batalion 15 GBZ nosi zaszczytne imię 9 PSK z Grajewa.
Po raz kolejny miejscowa społeczność oraz członkowie TP 9 PSK mogli z zadumą pochylić czoła nad mogiłami naszych bohaterskich żołnierzy z 9 Pułku Strzelców Konnych, których bojowy szlak wrześniowy zakończył się bitwą pod Kockiem w październiku 1939 roku.
Cześć ich pamięci!

Zmiana na stanowisku Prezesa TP 9 PSK

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (TP 9PSK), które odbyło się dnia 20 czerwca 2020r zmienił się cały zarząd . Prezesem TP 9PSK przestał być Pan Antoni Dudziński, a zaczął być Pan Andrzej Aleksandrowicz. Wszyscy członkowie TP 9PSK „jak jeden mąż” zastanawiali się jak uroczyście podziękować „staremu Prezesowi” za te 20 lat pracy.
Działaliśmy w konspiracji z członkami TP 9PSK, aby zrobić mu niespodziankę i wręczyć podziękowania na uroczystościach na Osowych Grzędach w dniu 08 września 2020 roku.
Obecni przedstawiciele TP 9PSK wręczyli Panu Antoniemu kolaż z pamiątkowymi zdjęciami, replikę oficerskiej szabli na wiszącym tablo, chomąto-lustro, antyczny stolik, trunek „dla zdrowotności” i kwiaty wraz ze słowami:
 
„Szanowni Zgromadzeni
Pierwsze obchody uroczystości upamiętniającej bitwę na Grzędach oraz odsłonięcie pomnika odbyły się 24 września 1994r z inicjatywy Klubu Byłych Żołnierzy 9PSK, a kolejne już od 1995 roku w rocznicę bitwy czyli tak jak dziś 8 września.
Jest wśród nas człowiek, który ściśle współpracował z Klubem Byłych Żołnierzy 9PSK , pomagał im, wspierał ich działalność, ufundował im replikę sztandaru i inicjował wiele różnych przedsięwzięć. Jest to jak się Państwo domyślają Pan Antoni Dudziński.
Niestety nie ma już wśród nas byłych żołnierzy 9.PSK i to przewidywał Pan Antoni, że odejdą ONI na wieczną wartę. Dlatego założył w 2000r TP 9 PSKw Grajewie, aby nie zapomnieć o tradycjach pułku, żeby rozsławiać jego historię w naszym regionie, w całej Polsce, a nawet zagranicą.
Gdybyśmy mieli wymienić wszystkie Jego zasługi to trochę byśmy tu postali /podejrzewam, że do rana/. Krótko mówiąc Nasz Antoni ma lekkiego bzika na punkcie kultywowania tradycji 9 PSK w Grajewie, ale nie tylko . Zawsze pomagał ludziom, którzy mieli pasje, bo sam ją ma.
Nie sposób jest w kilka minut podsumować 20 lat prezesury P. Antoniego, ale namiastką tego podsumowania niech będą skromne podziękowania wszystkich członków TP 9.PSK, a raczej przyjaciół, których zaraził swoją pasją.
Udało nam się znaleźć kilka zdjęć z Naszym Antosiem na różnych uroczystościach, choć było to niebywale trudne ponieważ zawsze zajmował On się organizacją, ustawieniami, stał gdzieś z boku, czuwał i dbał, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Ale znaleźliśmy to charakterystyczne zdjęcie z tubą. Niech ten kolaż przypomina Ci swój wkład pracy w kultywowanie tradycji 9.PSK i przypomina te chwile. Jest na nim Twój ulubiony cytat z kawalerii : Ważne jest nie to, co inni mogą zrobić dla ciebie, lecz to co ty, możesz zrobić dla innych. A my dopisujemy słowa -Naszemu, Niezwykłemu Antosiowi, które całe życie robił coś dla innych w podziękowaniu za 20 lat niezwykłej Prezesury.
Za Twoją bezinteresowną, charytatywną pracę, pomoc dla innych, bardzo często z prywatnych pieniędzy chcieliśmy Ci kupić konia, bo każdy ułan miał konia, ale wiemy, że już posiadasz konie. Ale- jednogłośnie stwierdziliśmy, że nie posiadasz szabli, więc pozwól, że przekażemy Ci replikę szabli ludwikówki oraz namiastkę konia czyli chomąto, w którym będziesz mógł się przeglądać trzymając szablę w dłoni i widząc w odbiciu ułana. Naszego, Niezwykłego, Kochanego Ułana.
Postanowiliśmy także urządzić Ci salon, aby w jakimś miejscu Twego domu przypominał Ci się czas spędzony z nami. Dlatego przyjmij od nas ten antyczny stoliczek, na którym o 12.00 będziesz pijał swoją ulubioną kawę czarną z mlekiem /bez cukru/ z ukochaną Zosią.
Po kawie warto dla zdrowotności wypić lekarstwo na ciśnienie, a nam bardzo zależy na Twoim zdrowiu, żebyś nadal mógł nas wpierać , doradzać i pomagać – zatem przyjmij od nas te kropelki.
A na końcu przyjmij jeszcze kwiaty, które są wyrazem także naszej wdzięczności.
Dziękujemy Ci – Nasz Antosiu
Przyjaciele z TP 9. PSK w Grajewie”

76 rocznica bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych AK w rejonie Osowe Grzędy – 08.09.2020

Tradycyjnie jak co roku 8 września niedaleko Leśniczówki Grzędy , pod pomnikiem poświęconym poległym w tej pamiętnej bitwie, spotykają się ludzie którzy chcą uczcić pamięć bohaterskich żołnierzy AK walczących o ten skrawek podlaskiej ziemi. Oprócz przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli, posłów i reprezentantów organizacji kombatanckich, na uroczystości tej można było dostrzec licznie zgromadzoną młodzież oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Nie zabrakło również członków rodzin poległych w bitwie partyzantów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. prałata Hieronima Miejżuka i ks.. ppłk Stanisława Denysa. Następnie odśpiewano wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Po wystąpieniach zaproszonych gości, rozległy się dźwięki werbla i rozpoczął się Apel Pamięci zakończony salwą honorowa oddaną przez Kompanię Honorową 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Na koniec jako wyraz wdzięczności i pamięci o walczących i poległych tam żołnierzy okupacyjnego podziemia, złożono pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI Exclamation
Jednym z współorganizatorów tych uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, którego członkami są również koleżanki i koledzy z naszej GRH. Obecność naszej grupy rekonstrukcyjnej w stosownym do okoliczności umundurowaniu i uzbrojeniu, stworzyła w scenerii okolicznych bagien szczególne klimaty nawiązujące to tamtych dramatycznych wydarzeń.

foto. źródło – UMRajgród i starostwograjewo.pl