„Wielki test wiedzy o historii Grajewa” 21 października 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Wielkim teście wiedzy o historii Grajewa” wzorowanym na formule telewizyjnej „Wielkich testów o …”

+ 21 października 2018 r. sala widowiskowa GCK
+ po raz pierwszy w Grajewie
+ udzielanie odpowiedzi za pomocą pilotów
+ dwie kategorie wiekowe (<18 lat, >18 lat)
+ nagrody finansowe o wartości 7,5 tys. zł
+ upominki dla każdego z uczestników
+ zgłoszenia do 15 września 2018 r.

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości główną tematyką testu będzie historia Grajewa i powiatu szczuczyńskiego w okresie I wojny światowej i II Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń i postaci związanych z procesem odzyskaniem Niepodległości w 1918 r.

Regulamin i szczegóły na: www.9psk.pl, www.gckgrajewo.pl, www.gih.grajewo.pl

Organizacja testu jest współfinansowana ze środków Miasta Grajewo i Powiatu Grajewskiego w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulamin i zgłoszenie ( kliknij i pobierz ) (444 pobrania)

 

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Grajewska Izba Historyczna