28.08.2016 r. – Grabowo 2016

28 sierpnia na zaproszenie Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Grabowa wzięliśmy udział w inscenizacji przedstawiającej wypad Podlaskiej Brygady Kawalerii na tereny przygraniczne hitlerowskich Niemiec. Wypad ten miał miejsce 2 i 3 września 1939 roku w okolicach Grabowa. Dla upamiętnienia tych wydarzeń, już od wielu lat, mieszkańcy tych okolic na przełomie sierpnia i września mają okazję podziwiać widowisko historyczne przygotowane przez okoliczne grupy rekonstrukcyjne. Widowisko to jest ostatnim elementem uroczystości pod wspólną nazwą „Pamięć września’39”. Uroczystości te rozpoczęła Msza za Ojczyznę, następnie na grabowskim cmentarzu parafialnym, w asyście Kompani Honorowej Wojska Polskiego, odbył się Apel Pamięci. Po części oficjalnej, rozpoczęła się część piknikowa. W tej części amazonki z miejscowego klubu jeździeckiego zaprezentowały kadryla. Tuż przed rekonstrukcją odbyły się zawody kawaleryjskie o Szablę Wojewody Podlaskiego. Inscenizacja walk, która odbyła się z udziałem samolotu i z użyciem ciekawych efektów pirotechnicznych nagrodzona została gromkimi oklaskami licznie zgromadzonej publiczności.

 

GALERIA