26.09.2015 r. – Konferencja „Tajemnice szczuczyńskich krypt”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Tajemnice szczuczyńskich krypt”, która odbędzie się w dniu 26 września 2015 roku w Grajewskiej Izbie Historycznej. Konferencja została objęta patronatem honorowym: Starosty Powiatu Grajewskiego – Jarosława Augustowskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu – prof dr hab Jacka Gzelli. Wsparcia finansowego w organizacji konferencji udzielili: Starostwo Powiatowe w Grajewie i Miasta Grajewo. Jej organizatorami są: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie, Grajewska Izba Historyczna, Starostwo Powiatowe w Grajewie, Miasto Grajewo oraz Instytut Archeologii UMK w Toruniu;

Program konferencji:

10:00 – otwarcie konferencji

dr hab. Małgorzata Grupa – „Strój zachodni w pochówkach szczuczyńskich”
dr Tomasz Dudziński – „Identyfikacja zmarłych z krypt kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie w świetle źródeł pisanych”
Sebastian Nowak – „Szata grobowa – potencjalne źródło wiedzy o wymiarach i kształcie ciała człowieka w przeszłości”
mgr Dawid Grupa – „Konserwacja zabytków organicznych na przykładzie obuwia skórzanego”

11:30 – przerwa kawowa

mgr Marcin Nowak – „Szkaplerze szczuczyńskie (cz. 2)”
mgr Magdalena Majorek – „Pasy kontuszowe w pochówkach z krypt kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie”
mgr Magdalena Przymorska-Sztuczka – „Obrazki z wizerunkami świętych w pochówkach osób dorosłych w Szczuczynie”

13:00 – zakończenie konferencji