12.06.2015 r. – Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 12 VI 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego Towarzystwa. W jego trakcie podsumowaliśmy działalność Towarzystwa w 2014 r. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego TP 9 PSK za rok 2014 oraz udzieliła absolutorium Zarządowi TP 9 PSK za rok 2014. Po zakończeniu części oficjalnej, tradycyjnie już nie zabrakło także czasu na luźne, kuluarowe dyskusje przy kawie.