30.05.2015 r. – Konsultacje w sprawie archiwistyki społecznej z udziałem TP 9 PSK

W dniu 30 maja grupa przedstawicieli 17 organizacji pozarządowych prowadzących archiwa (w tym przedstawiciel naszego Towarzystwa – dr Tomasz Dudziński) zebrała się w Warszawie, aby dyskutować na temat kluczowych dla archiwistyki społecznej kwestii. Pierwsze 3 godziny były poświęcone na wypracowanie postulatów współpracy AS-ów z archiwistyką państwową. Temat poprowadził dyrektor Ośrodka KARTA, Artur Jóźwik. Uzgodniliśmy definicję archiwum społecznego jako propozycję do nowego prawa archiwalnego. Omawiane były też kwestie związane z rejestrem narodowego zasobu archiwalnego oraz konkursem dotacyjnym, który ma być w niedalekiej przyszłości prowadzony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (NDAP). Drugim tematem była sieć archiwów społecznych, który poprowadziła Anna Maciąg, specjalistka historii mówionej w zespole Archiwistyki Społecznej Ośrodka KARTA. Omawiane były m.in. cele i struktura sieci oraz narzędzia kontaktu między AS-ami – członkami sieci. Ostatnią kwestią była Karta Zasad Archiwów Społecznych. Moderatorką tematu była Alicja Wancerz-Gluza, szefowa Historii Bliskiej w Ośrodku KARTA. Uzgodniliśmy 7 punktów kodeksu etycznego dla organizacji działających w sferze oddolnej archiwizacji.