03.07.2014 r. – Obrona pracy magisterskiej poświęconej polskiej kawalerii okresu II RP

Żyją wśród nas ludzie, którzy potrafią łączyć swoje hobby z własną pracą i nauką. Takim człowiekiem jest członek naszego Towarzystwa i GRH 9 PSK – Mariusz Rogalski, który 3 lipca 2014 roku realizując swoje pasje, obronił pracę magisterską „Rola i znaczenie kawalerii w II Rzeczpospolitej”. Dokonał tego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe. Jego promotorem był Pan dr Piotr Kołodko, który na co dzień jest adiunktem w Katedrze Nauk Historyczno – Prawnych i Komparatystyki Prawniczej.

Cieszymy się bardzo ,że nasze grono powiększyło się o jeszcze jednego znawcę przedwojennej wojskowości polskiej. Życzymy Panu Mariuszowi wytrwałości w realizacji swoich zainteresowań, która to wytrwałość być może zaowocuje w niedalekiej przyszłości napisaniem pracy doktorskiej na tak pasjonujący dla nas wszystkich temat.

SERDECZNE GRATULACJE !!!