15.02.2014 r. – Walne Zgromadzenie Członków

Dnia 15 lutego 2014 r. w gościnnym „Dworze Kosiły” odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych. Obok ponad trzydziestu członków Towarzystwa w spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście, w tym m.in. Mieczysław Bagiński – radny sejmiku woj. podlaskiego; Jarosław Augustowski – starosta powiatu grajewskiego; Marian Podlecki – nadleśniczy nadleśnictwa Rajgród. W ramach Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Towarzystwa za lata 2011-2013, udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz dokonano wyboru nowych na kadencję 2014-2016.

 

Zarząd:
Prezes: Antoni Dudziński
v-ce prezes: Andrzej Aleksandrowicz
Skarbnik: Małgorzata Zyskowska
Sekretarz: Magdalena Nowicka
Członek zarządu: Grzegorz Marciniak
Członek zarządu: Andrzej Wudarczyk

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Edward Szabat
Członek: Jacek Skrzydlewski
Członek:Tomasz Grabowski