22.02.2014 r. – 9 PSK podstawą doktoratu

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 lutego członek naszego Towarzystwa, a zarazem dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej, Pan Tomasz Dudziński odebrał na UMK w Toruniu dyplom uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Wartym podkreślenia jest fakt, że podstawą uzyskania tytułu była obrona pracy doktorskiej pt: „9 Pułk Strzelców Konnych im. Generała Kazimierza Pułaskiego podczas pokoju i wojny (1921-1939). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

15.02.2014 r. – Walne Zgromadzenie Członków

Dnia 15 lutego 2014 r. w gościnnym „Dworze Kosiły” odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych. Obok ponad trzydziestu członków Towarzystwa w spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście, w tym m.in. Mieczysław Bagiński – radny sejmiku woj. podlaskiego; Jarosław Augustowski – starosta powiatu grajewskiego; Marian Podlecki – nadleśniczy nadleśnictwa Rajgród. W ramach Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Towarzystwa za lata 2011-2013, udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz dokonano wyboru nowych na kadencję 2014-2016.

Czytaj dalej 15.02.2014 r. – Walne Zgromadzenie Członków