23-25.08.2013 XXV Zjazd Kawalerzystów II RP w Grudziądzu

 

W dniach 23-25 września 2013 r. delegacja Towarzystwa Przyjacół 9 PSK w mundurach historycznych wzięła udział w jubileuszowym XXV Zjedzie Kawalerzystów II RP w Grudziądzu.

Zjazd kawalerzystów to zawsze wielkie święto. Nieprzypadkowo odbywa się on w Grudziądzu – w okresie międzywojennym miasto to było bowiem głównym ośrodkiem szkolenia kawalerzystów. W 1920 r. powstała tu Centralna Szkoła Jazdy, która później funkcjonowała jako Centralna Szkoła Kawalerii, Obóz Szkolny Kawalerii, a od 1928 r. do wybuchu wojny jako Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W ramach centrum działała szkoła podchorążych, której absolwenci trafiali później do różnych jednostek na terenie całego kraju. W grudziądzkiej cytadeli przed wojną stacjonował 18. Pułk Ułanów Pomorskich.

Na tegorocznych uroczystościach goszczono sześciu oficerów kawalerii, obecni byli: rtm. Tadeusz Bączkowski, płk Emil Mentel, ppłk Zbigniew Makowiecki, rtm. Jerzy Brzozowski, por. Józef Adamczyk i por. Wacław Wereńczuk. Zjazd rozpoczął się od złożenia kwiatów przy obelisku upamiętniającym absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii oraz na Cmentarzu Garnizonowym, na grobie generała Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta Centralnej Szkoły Kawalerii.

Drugiego dnia po złożeniu kwiatów przy obelisku ostatniego komendanta szkoły gen. dyw. Tadeusza Bora Komorowskiego, uczestnicy zjazdu i mieszkańcy Grudziądza mieli okazję podziwiać niezwykle barwną konną defiladę. Ponad stu jeźdźców przeszło przez centrum miasta. W defiladzie oprócz Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego prezentowało się kilkanaście klubów kawaleryjskich kultywujących tradycje dawnych pułków ułańskich oraz grupy rekonstrukcyjne. Całość uświetnił   koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.

Ostatniego dnia zjazdu uczestnicy wzięli udział we mszy świętej w Bazylice Kolegiackiej i zwiedzili grudziądzkie muzeum, gdzie oglądali m.in. kolekcję kawaleryjską.

W nieoficjalnej części zjazdu nie zabrakło też czasu na wspólne kawaleryjskie zdjęcia. Delegacja TP 9 PSK jak zwykle wzbudzała duże zainteresowanie miłośników militariów, a także mieszkańców Grudziądza, którzy byli żywo zainteresowani losami naszego Pułku.

Składamy serdeczne podziękowania naszym sponsorom, dzięki ich wsparciu możliwe było nasze uczestnictwo w tych wspaniałych kawaleryjskich uroczystościach.