05.2012 r. – Powitanie X Zmiany PKW w Afganistanie

Niedawno był wrzesień 2011 roku, gdy na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku żegnaliśmy żołnierzy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy wyjeżdżali do Afganistanu jako X zmiana Polskiego kontyngentu Wojskowego. Zmiana liczyła 2600 osób z czego 800 żołnierzy było właśnie z 15 GBZ. Dowodził nimi generał brygady Piotr Błazeusz. Czas szybko mija jest maj 2012 roku ten sam plac Piłsudskiego w Giżycku wita na ojczystej ziemi swoich żołnierzy z X zmiany PKW Afganistan. Na uroczystości z ceremoniałem wojskowym uczestniczył minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz inni wysocy rangą przedstawiciele wojska i władz cywilnych. Wśród zaproszonych gości była również delegacja Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK.

Po ceremonii powitania i przeglądu pododdziałów dobiegła końca misja afgańska żołnierzy z giżyckiej brygady. Uczestników misji odznaczono Gwiazdą Afganistanu. Miłym akcentem było wyróżnienie Pana Prezesa TP 9 PSK Antoniego Dudzińskiego mianem „Przyjaciel Zawiszaka”. Całość uroczystości uświetniały orkiestry wojskowe wojsk lądowych /odbywał się przegląd z okazji dni Giżycka/ oraz pokaz musztry paradnej. Defilada pododdziałów, a następnie wspomnienia przy żołnierskiej grochówce zakończyły tak podniosłą uroczystość.