05.2012 r. – Powitanie X Zmiany PKW w Afganistanie

Niedawno był wrzesień 2011 roku, gdy na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku żegnaliśmy żołnierzy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy wyjeżdżali do Afganistanu jako X zmiana Polskiego kontyngentu Wojskowego. Zmiana liczyła 2600 osób z czego 800 żołnierzy było właśnie z 15 GBZ. Dowodził nimi generał brygady Piotr Błazeusz. Czas szybko mija jest maj 2012 roku ten sam plac Piłsudskiego w Giżycku wita na ojczystej ziemi swoich żołnierzy z X zmiany PKW Afganistan. Na uroczystości z ceremoniałem wojskowym uczestniczył minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz inni wysocy rangą przedstawiciele wojska i władz cywilnych. Wśród zaproszonych gości była również delegacja Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK.

Czytaj dalej 05.2012 r. – Powitanie X Zmiany PKW w Afganistanie