14.04.2012 r. – Konferencja popularno-naukowa

W sobotę 14 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej GIH odbyła się konferencja popularno-naukowa pt: „Pozaarchiwalne materiały źródłowe do dziejów powiatu szczuczyńskiego w XIX w.”. Podczas konferencji przygotowanej wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK i Grajewską Izbę Historyczną przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zostało wygłoszonych sześć referatów:

Tomasz Dudziński – „Metrykalne akta parafialne w ujęciu statystycznym na przykładzie parafii Grajewo w latach 1826-1865”;

Jacek Chyliński – „Pamiatnaje Kniżki i Obzory Guberni Łomżyńskiej – źródłem do badań społeczności lokalnych przełomu XIX/XX w.”;
Maciej Grabowski
– „Obraz powiatu szczuczyńskiego w prasie XIX w.”;
Jarosław Marczak
– „Pierwsze dni kwietnia 1831 na terenie powiatu biebrzańskiego w pamiętnikach Stanisława Domeyki”;
Stanisław Niedziółko
– „Źródła ikonograficzne przełomu XIX/XX w. na przykładzie kart pocztowych Grajewa”;
Małgorzata Grupa
– „Pochówki w krypcie kościoła pw. Imienia NMP w Szczuczynie – jako źródło do lokalnych badań kostiumologicznych

Licznie zebrana publiczność mimo upływu czasu w większości wytrwało do końca konferencji i z zainteresowaniem wysłuchała wszystkich referatów. Część z prelegentów nie jest zawodowymi historykami, stąd ich emocjonalne podejście do omawianego tematu spowodowały, że sposób prezentacji tematu był interesujący i bliższy lokalnemu odbiorcy od opracowań stricte naukowych. Nie zabrakło też pytań i dyskusji kuluarowych.
Wszystkie referaty znajdą się w publikacji pokonferencyjnej, która pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, tak wiec wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu także będą mieli możliwość zapoznania się z prezentowanymi tematami.
Jako organizatorzy konferencji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim jej uczestnikom – zarówno prelegentom, jak i słuchaczom za wzięcie w niej aktywnego udziału oraz za wspaniałą, serdeczną atmosferę tych wspólnie spędzonych 6 godzin.