13.12.2011 r. – 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 2011 r. członkowie GRH 9 PSK na zaproszenie Grajewskiej Izby Historycznej wzięli udział w obchodach 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Tym razem przebrani w mundury wojskowe i milicyjne z 1981 r. aktywnie uczestniczyli w żywych lekcjach historii na grajewskim Placu Niepodległości, w trakcie których odbyły się dwie 30-minutowe inscenizacje z wykorzystaniem m.in. pojazdów z epoki, dotyczące wydarzeń związanych ze stanem wojennym. W inscenizacjach tych obok członków GRH 9 PSK wzięli udział członkowie GRH „Żubr” z Zambrowa oraz zespołów teatralnych MDK w Grajewie. Udział w tym wydarzeniu, choć odbiegający od naszej standardowej działalności, był niewątpliwie kolejnym, interesującym doświadczeniem rekonstruktorskim.