29.10-2.11.2011 r. – Kwesta na cmentarzu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Grajewie powstał Społeczny Komitet Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego. Celem jego działalności jest skupienie lokalnej społeczności wokół idei zachowania dla przyszłych pokoleń cennych pamiątek z historii naszej małej Ojczyzny – zabytkowych nagrobków, a także dbałość o stan najstarszych grobów i poprawa warunków funkcjonowania cmentarza. W poczuciu współodpowiedzialności za ślady minionych czasów, które winny swą obecnością kształtować patriotyczne postawy kolejnych pokoleń, zapraszamy do wsparcia działań Komitetu.

Społeczny Komitet Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego przy Towarzystwie Przyjaciół 9 PSK w Grajewie pragnie poinformować, że w dniach 26 X – 9 XI zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Grajewie (WZ.5311.1.2011) prowadzona była zbiórka publiczna w formie kwesty na grajewskim cmentarzu parafialnym i dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe.

W ramach przeprowadzonej zbiórki zebrano środki wysokości: 12244,80 zł
(w tym: 12044,80 zł z kwesty i 200,00 zł z wpłat na konto).

Zebrane środki przeznaczone zostaną na renowację zabytkowych nagrobków cmentarza parafialnego w Grajewie oraz sporządzenie mapy i inwentaryzację zabytkowych nagrobków cmentarza parafialnego w Grajewie. Szczegółowe decyzje o wyborze nagrobków do renowacji zostaną podjęte po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Równocześnie pragnę poinformować, że w ramach już podjętych działań staraniem członków Komitetu, młodzieży grajewskich szkól, wolontariuszy oraz dzięki wsparciu grajewskich firm w okresie poprzedzającym Święta Wszystkich Zmarłych zostało uporządkowanych 30 zaniedbanych nagrobków i mogił oraz odrestaurowano nagrobek Stanisława Strzelbickiego – oficera 9 PSK.

W imieniu Społecznego Komitetu Renowacji Grajewskiego Cmentarza Parafialnego przy Towarzystwie Przyjaciół 9 PSK w Grajewie składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie wsparli naszą akcję oraz wszystkim kwestującym za osobisty wkład i wysiłek włożony w organizację zbiórki. Dziękuję również za wszystkie miłe gesty i słowa, z którymi spotkali się kwestujący. Mam nadzieje, że już za rok spotkamy się ponownie.

Komitet liczy także na nowych członków, którzy wzbogacą ofertę działań swym doświadczeniem i zaangażowaniem.
Bliższych informacji o Komitecie i jego inicjatywach zasięgnąć można w Grajewskiej Izbie Historycznej oraz na portalu www.cmentarz.grajewo.pl
Już dziś dziękujemy za wszelkie formy wsparcia.

Z poważaniem
w imieniu Zarządu Komitetu
Tomasz Dudziński – Przewodniczący