27.09.2011 r. – Podlaska Sieć Pozarządowa

„Do skutecznej współpracy instytucji potrzebne są zdolności nawiązywania kontaktów i zaufanie, ale te zdolności i to zaufanie sa zaszczepiane i wzmacniane przez zorganizowaną współpracę”

Robert Putnam „Demokracja w działaniu”

 

W dniu 27 września br. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu grajewskiego. Głównym celem spotkania była prezentacja projektu pn. „Podlaska Sieć Pozarządowa” oraz wybór do niej przedstawiciela powiatowego. Celem powstania sieci jest reprezentacja interesów  trzeciego sektora wobec władz publicznych, promowanie idei wolontariatu, propagowanie etycznych standardów działania i kreowania pozytywnego i profesjonalnego wizerunku organizacji pozarządowych, a przede wszystkim integracja środowiska pozarządowego. W wyniku przeprowadzonych wyborów reprezentantem powiatu grajewskiego do „Podlaskiej Sieci Pozarządowej” został sekretarz Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK – Tomasz Dudziński. Kolejnym wymiernym efektem spotkanie jest powstanie forum internetowego organizacji pozarządowych z terenu powiatu grajewskiego: www.ngograjewo.fora.pl które w zamierzeniach ma stać się platformą integracyjną oraz służyć wzajemnej wymianie informacji i doświadczeń. Do wspólnego działania i rejestracji na forum zapraszam również przedstawicieli wszystkich pozostałych, działających na terenie powiatu stowarzyszeń, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu 27 września.

Dziękując za okazane zaufanie i wybór, informuję, że w miarę posiadanego czasu i możliwości jestem do dyspozycji wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

Z poważaniem
Tomasz Dudziński