8.07.2011 – Święto 15 GBZmech.

NA ZAPROSZENIE DOW. 15 GBZmech. GEN.BRYG. PIOTRA BŁAZEUSZA DNIA 8 LIPCA POCZET SZTANDAROWY 9 PSK BRAŁ UDZIAŁ W OBCHODACH ŚWIĘTA BRYGADY. MIMO WIELU ATRAKCJI SZCZEGÓLNYM I PODNIOSŁYM ELEMENTEM BYŁO ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ /NA BUDYNKU KOSZAROWYM/ POŚWIĘCONEJ PRZEDWCZEŚNIE ZMARŁEMU GEN. BRYG. WITOLDOWI POLUCHOWICZOWI, KTÓRY DOWODZIŁ BRYGADĄ W LATACH 2005-2007. MIŁYM AKCENTEM BYŁO WYRÓŻNIENIE TYTUŁEM HONOROWYM „PRZYJACIEL ZAWISZAKA” PREZESA TOWARZYSTWA 9 PSK PANA ANTONIEGO DUDZIŃSKIEGO. W DALSZEJ CZĘŚCI UROCZYSTOŚCI ODBYŁ SIE POKAZ – DZIAŁANIE PATROLU – Z CYKLU SZKOLEŃ ZWIĄZANYCH Z WYJAZDEM NA MISJE DO AFGANISTANU. OBY NIGDY NIE MUSIELI  KORZYSTAĆ Z TYCH ŚRODKÓW DZIAŁANIA. WSZYSCY ZEBRANI ŻYCZYLI ŻOŁNIERZOM SZCZĘŚLIWEGO POWROTU Z X ZMIANY POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO Z AFGANISTANU. DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE I MIŁĄ ATMOSFERĘ JAKĄ NAS OTOCZONO.

J.B.