28.05.2011

Grajewska Izba Historyczna
serdecznie zapraszana
na
kolejne spotkanie z cyklu
“Grajewskie spotkania z historią”

połączone z uroczystym otwarciem wystawy
Bitwa pod Rajgrodem – 29 V 1831 r.
które rozpocznie się w siedzibie GIH (ul, Ełcka 30)
dnia 28 maja 2011 r. o godz: 11.00

Wprogramie spotkania:
– referat Janusza Sobolewskiego pt. “Bitwa pod Rajgrodem – 29 V 1831 r.”
– referat Marcina Zdrojewskiego pt. “Powstanie listopadowe – moja pasja”
– otwarcie wystawy ze zbiorów M.Zdrojewskiego i K.Kostrzewskiego pt. “Bitwa pod Rajgrodem – 29 V 1831 r.”

„Grajewskie spotkania z historią” – to projekt Grajewskiej Izby Historycznej, który został zainicjowany równo w pierwszą rocznicę jej funkcjonowania. Polega on na cyklicznych spotkaniach poświęconych szeroko rozumianej historii bliskiej i dalekiej. Naszą ideą jest, by w spotkaniach tych prowadzonych w otwartej formule uczestniczyli pasjonaci i historycy zarówno ci lokalni, jak i powszechnie rozpoznawalni w naszym kraju, którzy podzielą się posiadaną wiedzą i swoimi dokonaniami z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami naszego miasta i regionu; Zarówno w „Gazecie Grajewskiej” jak i „Tygodniku Grajewskim” są już stałe rubryki poświęcone historii lokalnej, chcemy by ich rozwinięciem były spotkania „na żywo”, gdzie każdy z uczestników może wziąć udział w dyskusji poświęconej poruszanym tematom.