Wydarzyło się 2010 r.

16.01.2010 r. – członkowie GRH Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK zorganizowali spotkanie opłatkowe z członkami KBŻ 9 PSK i władzami samorządowymi

23.01.2010 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

13.02.2010 r. – członkowie Towarzystwa zorganizowali kulig zimowy dla swoich rodzin.

6.03.2010 r. – zawody strzeleckie im. Kazimierza Stankiewicza w Klubie „Fort” w Piątnicy.

18.03.2010 r. – spotkanie władz Towarzystwa z władzami samorządowymi i Środowiskową Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych w Grajewie w sprawie planowanych uroczystości i wydarzeń patriotycznych w roku 2010.

25.03.2010 r. – odbyły się finały powiatowe konkursu „Ziemia Grajewska – moja mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

27.03.2010 r. – prezentacja publikacji Towarzystwa na spotkaniu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego w Łomży.

23.04.2010 r. – Towarzystwo było współorganizatorem XXIV Rajdu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej – Kosówka 2010.

3.05.2010 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

5.05.2010 r. współorganizacja przez Towarzystwo „Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych” w Grajewie

8.05.2010 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

15.05.2010 r. – członkowie GRH na zaproszenie SG w Krynkach wzięli udział w imprezie plenerowej „Piknik z mundurem”.

16.05.2010 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w obchodach Święta 10 pułku ułanów Litewskich w Białymstoku.

23.05.2010 r. – udział członków GRH Towarzystwa w „II Grajewskim Rajdzie Samochodowym”

19.06.2009 r. – uroczyste obchody Święta 9 PSK. W trakcie uroczystości odbyła się również rekonstrukcja epizodu walk z okresu kampanii IX 1939 r.

31.07.2010 i 14.08.2010 z inicjatywy Grajewskiej Izby Historycznej dzięki członkom Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK została odnowiona część wielkogabarytowych eksponatów wojskowych w parku przy ulicy Wojska Polskiego.

8.08.2010 r. – na zaproszenie kolegów z GRH „Narew” z Łomży członkowie GRH wzięli udział w rekonstrukcji walk z września 1939 r. w Nowogrodzie.

29.08.2010 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz ze sztandarem 9 PSK w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej w Białej Piskiej.

1.09.2010 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz ze sztandarem 9 PSK w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie oraz Prostkach

5.09.2010 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz ze sztandarem 9 PSK w obchodach rocznicowych wypadu Podlaskiej BK na teren Prus Wschodnich w Grabowie.

7-8.09.2010 r. – udział członków Towarzystwa w tym umundurowanych z GRH 9 PSK w uroczystych obchodach 66 rocznicy bitwy spieszonego 9 psk AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. Towarzystwo było współorganizatorem obchodów. W ramach obchodów odbył się również młodzieżowy rajd partyzancki, którego głównym organizatorem było Towarzystwo.

10-11.09.2010 r. – udział grupy reprezentantów Towarzystwa w uroczystości „Święta Patrona Szkoły” w Domanowie, którym od 1969 roku por. Izydor Kołakowski – oficer 9 psk, który poległ w tej miejscowości w walkach z Niemcami w dniu 13 IX 1939 r. W trakcie uroczystości Szkoła otrzymała sztandar.

12.09.2010 r. – na zaproszenie kolegów z GRH „Narew” z Łomży członkowie GRH wzięli udział w rekonstrukcji walk z września 1939 r. w Zambrowie.

13.09.2010 r. – promocja w GIH kolejnego tomu wydawanych nakładem Towarzystwa „Wspomnień grajewian” autorstwa Stanisława Wiśniewskiego pt. „Życie pod dozorem”.

17.09.2010 r. udział delegacji Towarzystwa wraz ze sztandarem 9 psk w uroczystości odsłonięcia kamienia poświęconego Sybirakom przed budynkiem Gimnazjum nr 2 oraz tablicy pamiątkowej Związku Inwalidów Wojennych w kościele MBNP w Grajewie.

19.09.2010 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w uroczystościach 5 pułku ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

21.10.2010 – współorganizacja i udział w „I Manewrach Mundurowych” na terenie ZS nr 2 im. 9 PSK w Grajewie.

23.10.2010 – udział władz i członków Towarzystwa w „Balu Strzelca” zorganizowanym w Dworze „Dobarz” przez Zarząd Towarzystwa i Dyrekcję ZS nr 2 im. 9 PSK w Grajewie w ramach obchodów święta patrona szkoły.

27.10.2010 – udział delegacji Towarzystwa ze sztandarem 9 PSK w uroczystości posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci w Płocku. Dąb poświęcony został pamięci płk dypl. Tadeuszowi Grabowskiemu, d-cy 9 psk w latach 1928-1931.

11.11.2010 r. – delegacja Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

 

Działalność wydawnicza:

– Stanisław Wiśniewski „Życie pod dozorem” w serii „Wspomnienia grajewian”.
– Marian Podlecki „Zesłany do Raju”.