Wydarzyło się 2009 r.

23.01.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

11.02.2009 r. – udział członków towarzystwa, w tym GRH w umundurowaniu w pogrzebie wiceprezesa Towarzystwa Śp. Kazimierza Stankiewicza.

21.02.2009 r. – członkowie Towarzystwa zorganizowali kulig zimowy dla swoich rodzin.

7.03.2009 r. – zawody strzeleckie im. Kazimierza Stankiewicza w Klubie „Fort” w Piątnicy, w których wzięło udział 23 członków Towarzystwa.

11.03.2009 r. – GRH 9 PSK na zaproszenie Starosty Powiatu Grajewskiego wzięła udział w prezentacji „Uroczystych Obchodów 64-rocznicy bitwy 9 PSK AK na Grzędach” w ramach konkursu Podlaskiej Marki Roku w Białymstoku.

27.03.2009 r. – odbyły się finały powiatowe konkursu „Ziemia Grajewska – moja mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

4.04.2009 r. – umundurowani członkowie GRH wzięli udział w przedpremierowym pokazie filmu „gen. Nil” w sali kinowej MDK w Grajewie.

18.04.2009 r. – Towarzystwo było współorganizatorem XXIII Rajdu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej – Kosówka 2009.

3.05.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

4.05.2009 r. – Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK wraz z Izbą Pamięci Ziemi Grajewskiej zorganizowało w tym dniu uroczyste otwarcie wystawy czasowej pt. „Niech się święci 1 Maja grajewskie pochody 1-majowe w obiektywie)”

8.05.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

10.05.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w obchodach Święta 10 pułku ułanów Litewskich w Białymstoku.

16.05.2009 r. – członkowie GRH na zaproszenie SG w Krynkach wzięli udział w imprezie plenerowej „Piknik z mundurem”.

27.05.2009 r. – wizyta partnerska, wójta gminy Brańsk, proboszcza parafii Domanowo oraz dyrektora SP im. I.Kołakowskiego w Domanowie w sprawie omówienia organizacji święta szkoły we wrześniu 2009 r.

6.06.2009 r. – 15 członków GRH 9 PSK na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego wzięło udział w pikniku p.h. „Od Słowian do żołnierzy września” zorganizowanym w Muzeum Wsi Podlaskiej w Białymstoku.

10.06.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w uroczystościach odsłonięcia pomnika Sybiraka na grajewskim cmentarzu.

13.06.2009 r. – na zaproszenie kolegów z GRH „Narew” z Łomży członkowie GRH wzięli udział w rekonstrukcji walk z września 1939 r. w Różanie.

20.06.2009 r. – uroczyste obchody Święta 9 PSK. W trakcie uroczystości odbyła się również rekonstrukcja epizodu walk z okresu kampanii IX 1939 r. oraz promocja książki Tomasz Dudzińskiego pt. „9. pułk strzelców konnych 1921-1939”.

17-19.07.2009 r. – grupa członków Towarzystwa zorganizowała pieszą wyprawę szlakiem 9 psk AK na terenie BPN (Lipowy Grąd i Osowy Grąd).

4.08.2009 r. – Towarzystwo 9 psk przy współpracy z ZHP, Nadleśnictwem Rajgród i 15 GBZmech. Zorganizowało rajd młodzieżowy na Osowe Grzędy z udziałem żyjących uczestników bitwy partyzanckiej 9 psk AK z 1944 r.

8.08.2009 r. – Współorganizacja konferencji naukowej w ramach obchodów Święta Województwa Podlaskiego w Rajgrodzie. M.in. stoisko wydawnicze i referat wygłoszony przez T.Dudzińskiego nt. bitwy partyzanckiej 9 psk AK w 1944 r.

15.08.2009 r. – udział GRH w Festiwalu Kultury Tatarskiej w Kruszynianach, połączona z prezentacją działalności Towarzystwa.

21-23.08.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz ze stoiskiem wydawniczym w Zjeździe Kawalerzystów w Grudziądzu. Promocja publikacji „Sztandary kawalerii polskiej XX wieku”.

1.09.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

1.09.2009 r. – udział na zaproszenie Piskiego Domu Kultury członków GRH w obchodach 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Piszu połączony z prezentacją działalności Towarzystwa.

7-8.09.2009 r. – udział członków Towarzystwa w tym umundurowanych z GRH 9 PSK w uroczystych obchodach 65 rocznicy bitwy spieszonego 9 psk AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. Towarzystwo było współorganizatorem obchodów. W ramach obchodów odbył się również młodzieżowy rajd partyzancki, którego głównym organizatorem było Towarzystwo.

12-13.09.2009 r. – udział grupy reprezentantów Towarzystwa w uroczystości „Święta Patrona Szkoły” w Domanowie, którym od 1969 roku por. Izydor Kołakowski – oficer 9 psk, który poległ w tej miejscowości w walkach z Niemcami w dniu 13 IX 1939 r.

13.09.2009 r. – na zaproszenie kolegów z GRH „Narew” z Łomży członkowie GRH wzięli udział w rekonstrukcji walk z września 1939 r. w Zambrowie.

20.09.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w uroczystościach 5 pułku ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

16-18.10.2009 r. – wystawienie stoiska wydawniczego Towarzystwa podczas IV Zjazdu Absolwentów LO im. M.Kopernika w Grajewie.

23.10.2008– współorganizacja Święta Patrona Szkoły w ZS nr 2 im. 9 PSK, podczas którego odsłonięto w holu szkoły tablicę poświęconą patronowi szkoły tj. 9 psk.

24.10.2009 – udział władz i członków Towarzystwa w „Balu Strzelca” zorganizowanym w Dworze „Dobarz” przez Zarząd Towarzystwa i Dyrekcję ZS nr 2 im. 9 PSK w Grajewie w ramach obchodów święta patrona szkoły.

8.11.2009 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w uroczystościach w Białej Piskiej.

11.11.2009 r. – delegacja Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

13.11.2009 r. – udział umundurowanych członków GRH w uroczystości otwarcia nowego budynku Grajewskiej Izby Historycznej w Grajewie. Organizacja wystawy inaugurującej „Barwa i tradycja 9 pułku strzelców konnych”.

26-29.11.2009 – udział Towarzystwa ze stoiskiem wydawniczym w „XVII Targach Książki Historycznej” w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

12.12.2009 r. – wycieczka członków Towarzystwa do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 

Działalność wydawnicza:

– „9. Pułk strzelców konnych 1921-1939”
– „Sztandary kawalerii polskiej XX wieku”
– Kalendarz 2010 r. – „Grajewo w latach II wojny światowej”