Wydarzyło się 2008 r.

05.01.2008 r. – współorganizacja ze Środowiskową Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkania opłatkowego dla kombatantów i członków Towarzystwa.

23.01.2008 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

28.03.2008 r. – odbyły się finały powiatowe konkursu „Ziemia Grajewska – moja mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

05.04.2008 r. – Towarzystwo było współorganizatorem „Wiosennego Pikniku Strzeleckiego” dla harcerzy i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego.

7.04-31.05.2008 – współorganizacja i uroczystego otwarcie wystawy w Izbie Pamięci Ziemi Grajewskiej pt. „Sztetl Grajewo – z dziejów żydowskich mieszkańców Grajewa”.

12.04.2008 – w lokalu Izby Pamięci Ziemi Grajewskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowski, Starosta Powiatu Grajewskiego Jarosław Augustowski, Burmistrz Miasta Grajewo Krzysztof Waszkiewicz, Wiceburmistrz Miasta Grajewo Waldemar Remfeld, Dyrektor ZS nr 2 im. 9 PSK w Grajewie Marzena Sulkowska, Komendant Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 PSK Tomasz Dudziński oraz Prezesi organizacji kombatanckich działających w Grajewie.

3.05.2008 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

8.05.2008 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

10.05.2008 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w obchodach Święta 10 pułku ułanów Litewskich w Białymstoku.

24.05.2008 r. – udział GRH 9 PSK w otwarciu sezonu Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Inscenizacja w wykonaniu GRH polegająca na eskortowaniu ludności cywilnej.

5.06.2008 r. – udział ze stoiskiem wydawniczym w konferencji „80-lecia powstania Straży Granicznej” w Kętrzynie.

6.06.2008 r. – współorganizacja konferencji naukowej w Sali MDK w Grajewie pt. „Region Grajewski w XIX wieku”. Pozostałymi organizatorami były: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży, Urząd Miasta Grajewo, Instytut historii Uniwersytetu Białostockiego.

14.06.2008 r., – asysta mundurowa członków GRH 9 PSK podczas ślubu Krzysztofa Niebrzydowskiego z Anetą Danowską w kościele pw. Trojcy Świętej w Grajewie.

28.06.2008 r. – uroczyste obchody Święta 9 PSK. W trakcie uroczystości odbyła się również rekonstrukcja epizodu walk z okresu kampanii IX 1939 r.

12.07.2008 r.- członkowie GRH 9 PSK społecznym wysiłkiem odnowili mogiłę nieznanego żołnierza w lesie pod wsią Wierzbowo. (Ślązaka wcielony do Wehrmachtu i rozstrzelany latem 1944 r. przez żandarmerię niemiecką). Członkowie GRH wmurowali krzyż z tablicą pamiątkową, a nawet przytoczyliśmy kilkuset kilogramowy głaz,

18-20.07.2008 r. –8-osobowa grupa członków naszego Towarzystwa zorganizowała pieszą wyprawę szlakiem 9 psk AK na terenie BPN (Lipowy Grąd i Osowy Grąd). Chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć o partyzantach 9 psk AK i oddać hołd poległym.

28.07.2008 r. – spotkanie autorskie i promocja książki Tadeusza Niedźwieckiego pt. „Pozostały ślady dawnych dni …”, wydanej w serii wydawniczej TP 9 PSK – „Wspomnienia grajewian” w lokalu Izby Pamięci Ziemi Grajewskiej.

23.08.2008 r. – wycieczka członków sekcji eksploracyjno-historycznej TP 9 PSK do odległego do Grajewa o 150 km Domanowa. Celem wyprawy było złożenie hołdu poległym tam podczas bitwy 13.09.1939 r. żołnierzom 9 psk.

23-24.08.2008 r. – udział członków GRH 9 PSK w inscenizacji walk z okresu IX 1939 r. w Nowogrodzie.

31.08.2008 – udział ze stoiskiem wydawniczym w obchodach „Święta Województwa Podlaskiego” w Nowogrodzie.

1.09.2008 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

8/9.09.2008 r. – udział członków Towarzystwa w tym umundurowanych z GRH 9 PSK w uroczystych obchodach 62 rocznicy bitwy spieszonego 9 psk AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. Towarzystwo było współorganizatorem obchodów. W ramach obchodów odbył się również nocny rajd partyzancki, w którym uczestniczyło prawie 400 osób.

13.09.2008 r. – udział grupy reprezentantów Towarzystwa w uroczystości „Święta Patrona Szkoły” w Domanowie, którym od 1969 roku por. Izydor Kołakowski – oficer 9 psk, który poległ w tej miejscowości w walkach z Niemcami w dniu 13 IX 1939 r.

24.10.2008– współorganizacja Święta Patrona Szkoły w ZS nr 2 im. 9 PSK.

25.10.2008 – udział władz i członków Towarzystwa w „Balu Strzelca” zorganizowanym w Dworze „Dobarz” przez Zarząd Towarzystwa i Dyrekcję ZS nr 2 im. 9 PSK w Grajewie w ramach obchodów święta patrona szkoły.

31.10.2008 r. – promocja książki Władysława Goliczewskiego pt. „Walecznych tysiąc”, wydanej w serii wydawniczej TP 9 PSK – „Wspomnienia grajewian” w lokalu Izby Pamięci Ziemi Grajewskiej. Promocja połączona z otwarciem wystawy „Drogi do niepodległości”.

8.11.2008 r. –współorganizacja „Strzeleckiego Biegu Patrolowego” dla młodzieży z terenu miasta w ramach obchodów 90-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

11.11.2008 r. – delegacja Towarzystwa wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

 

Działalność wydawnicza:

– Nr 3-4/2007 „Grajewskich Zeszytów Historycznych – Zapis”.
– Tadeusz Niedźwiecki „Pozostały ślady dawnych dni …”.
– Władysław Goliczewski „Walecznych tysiąc …”.