Wydarzyło się 2006 r.

23.01.2006 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

01.2006 r. – Prezes Towarzystwa – Antoni Dudziński został nominowany na „Człowieka Roku” w konkursie portalu internetowego www.e-grajewo.pl

16.02.2006. – odbyło się spotkanie kombatantów i władz Towarzystwa z lokalnymi władzami. Na spotkaniu omawiano działalność i wzajemną współpracę w roku 2005, odbyła się również prezentacja multimedialna dot. pobytu w USA. Na spotkaniu były obecne lokalne media.

21.03.2006 r. – podczas Pierwszego Dnia Wiosny w ZS Nr 2 im. 9 psk w Grajewie wystawiliśmy swoje stoisko wydawnicze.

23.03.2006 r. – Towarzystwo prezentowało swoje wydawnictwa kawaleryjskie i regionalne w Warszawie. Okazją ku temu była odbywająca się w Centralnej Bibliotece Wojskowej „Promocja Kawaleryjska”.

25.03.2006 r. – Towarzystwo było współorganizatorem „Wiosennego Pikniku Strzeleckiego”. W jego ramach prezentowała się Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK. (30.03.2006 r. – w “Gazecie Współczesnej” ukazał się krótki artykuł odnośnie ww. wydarzenia).

3.05.2006 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

6.05.2006 r. – udział członków GRH 9 PSK w minirekonstrukcji przygotowanej razem z GRH SGO „Narew” z Łomży na fortach w Piątnicy w trakcie Zawodów Strzeleckich Samorządowców Województwa Podlaskiego.

8.05.2006 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

14.05.2006 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w obchodach Święta 10 pułku ułanów Litewskich w Białymstoku.

9.06.2006 r. – odbyły się finały powiatowe konkursu „Ziemia Grajewska – moja mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

22.06.2005 r. – odbyły się „manewry sprawnościowe o miano drużyny sztandarowej Hufca „Biebrzańskiego” ZHP im. 9 psk”. Towarzystwo wraz z władzami miasta ufundowało przechodnią nagrodę główną, którą jest kopia oryginalnej lancy z proporczykiem w barwach 9 psk. Uroczyste podsumowanie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Święta 9 PSK w dniu 25 czerwca.

24.06.2006 r. – uroczyste obchody Święta 9 PSK. M.in. zorganizowano wystawę eksponatów ze zbiorów członków Sekcji Eksploracyjnej Towarzystwa. W trakcie uroczystości odsłonięto również pomnik poświęcony poległym Żołnierzom-Górnikom. (Informacje o Święcie ukazały się w prasie: „Kontakty” nr 26/2006, „Gazeta Współczesna” numer z 27.06.2006 r. i 28.06.2006 r.)

15.07.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa i pocztu KBŻ 9 PSK i 9 PSK AK w święcie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w Giżycku.

1.09.2005 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

2.09.2006 r. – udział delegacji Towarzystwa i KBŻ 9 PSK i 9 PSK AK w obchodach rocznicowych wypadu Podlaskiej BK do Prus Wschodnich w Białej Piskiej.

4.09.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa uroczystej inauguracji roku szkolnego w SP nr 4, podczas którego sztandar szkoły został odznaczony medalem za kultywowanie tradycji patriotycznych.

7.09.2006 r. – udział członków Towarzystwa w uroczystych obchodach 62 rocznicy bitwy spieszonego 9 psk AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. Towarzystwo było współorganizatorem obchodów. W ramach obchodów odbył się również harcerski rajd nocny, w którym uczestniczyło 150 osób. (w TVP 3 Białystok w związku z obchodami rocznicowymi bitwy 9 psk AK na Grzędach w dniu 8.IX.2006 r. ukazał się krótki reportaż)

9-10.09.2006 – udział członków GRH 9 PSK w inscenizacji walk z okresu IX.1939 r. w Nowogrodzie.

1.10.2006 – udział członków GRH 9 PSK w inscenizacji walk z okresu IX.1939 r. w Serokomli pod Kockiem.

20.10.2006 – współorganizacja Święta Patrona Szkoły w ZS nr 2 im. 9 PSK, m.in. przeprowadzono minikonkursu dla uczniów szkoły z wiedzy o 9 pułku strzelców konnych.

21.10.2006 – udział władz i członków Towarzystwa w „Balu Strzelca” zorganizowanym przez Dyrekcję ZS nr 2 im. 9 PSK w Grajewie w ramach obchodów święta patrona szkoły.

6.11-8.12.2006 prezentacja w IPZG wystawy pt: „Związek Strzelecki – wczoraj i dziś” przygotowanej przez IPZG, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK, ZS „Strzelec” OSW JS 1011 Grajewo oraz Muzeum Wojska w Białymstoku.

11.11.2006 r. – delegacja Towarzystwa wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie. Towarzystwo było również współorganizatorem „Strzeleckiego Biegu Patrolowego” dla młodzieży z terenu miasta.

30.11-3.12.2006 r. – udział z własnym stoiskiem w XV Targach Książki Historycznej w Warszawie.